U bind VI (Oppland krets mfl. 1992) s. 284

Advokaten hadde opptrådt i strid med pkt. 3.5 ved ikke å ha avgitt nøyaktig avregning for renter av innestående beløp på klientkonto. Uttalt at renter av klientmidler i sin helhet er klientens penger og at klienten har krav på både dokumentasjon for rentebeløpet og fullt oppgjør.