U bind VI (Oslo krets 1992) s. 375

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å foreta utbetaling fra klientkonto av kjøpesum til selger uten å kontrollere hos kjøperen at varen var levert.