U bind VII (Aust-Agder krets mfl. 1996) s. 644

Advokaten plikter i utgangspunktet å plassere klientmidler på best mulige betingelser, men dette innebærer ikke automatisk at plassering på høyrentekonto totalt sett alltid vil være det gunstigste pga. uttaksgebyrer og merarbeid. Advokaten må derfor i hvert enkelt tilfelle vurdere hva som er den mest hensiktsmessige plasseringsform.