U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 247

I strid med god advokatskikk at advokaten hadde hevet salær à konto uten å melde fra til klienten og ikke sendt skriftlig sluttavregning. Advokaten ilagt bot på kr 5.000,-.