U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 347

Advokaten hadde fra sin klient, som hadde solgt en hytteeiendom, mottatt midler som skulle utbetales til kjøperen i forbindelse med at denne hadde hevet kjøpet. Det var ikke i strid med god advokatskikk at advokaten motregnet til dekning av sitt salær da det ikke var stilt særlige vilkår fra klienten ved innbetalingen til advokatens klientkonto. Uttalt at retten til å avregne salær i klientmidler ikke er avhengig av klientens samtykke hvis vilkårene for motregning foreligger.