U bind VII (Disiplinærnemnda 1996) s. 486

I henhold til kjøpekontrakt om timeshare-enhet skulle kjøpesummen utbetales til advokatens klientkonto. Advokaten hadde ellers ikke noe oppdrag i forbindelse med salget. Deler av kjøpesummen ble overført selger. Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å presisere overfor kjøper at innbetaling til klientkonto ikke ga noen sikkerhet for riktig oppfyllelse av kontrakten mellom partene eller sikring av kjøpesummen inntil motytelsen var levert. Uttalt at advokaten burde ha forstått at en innbetaling til advokatens klientkonto ville fremstå utad som en sikkerhet for at kjøperen får den avtalte motytelse. I motsatt fall var det vanskelig å se noen grunn til å la betalingen gå omveien om advokatens klientkonto. Advokaten hadde derfor opptrådt i strid med god advokatskikk.