U bind VII (Oslo krets 1995) s. 389

I strid med god advokatskikk å foreta utbetaling til privat etterforsker av klientmidler uten å ha innhentet klientens samtykke på forhånd.