U bind VII (Oslo krets 1996) s. 538

I forbindelse med erstatningsoppgjør fikk klienten utbetalt et à konto-oppgjør på kr 20.000.- begrunnet med nødvendige livsomkostninger i forbindelse med avslutning av studier. Utbetalingen som gikk over advokatens klientkonto, måtte anses som «øremerket ». Advokaten ble ikke ansett berettiget til motregning for sitt salær.