Rettshjelpsordninger

Rettshjelpordninger1)
En advokat plikter2) å opplyse3) sin klient om eksisterende muligheter for offentlig rettshjelp4) og rettshjelpforsikring5).