1)

Bestemmelsen ble inntatt i Regler for god advokatskikk i 1991. Selv om man ikke hadde noen uttrykkelig bestemmelse, ble det også tidligere ansett for å være i strid med god advokatskikk ikke å undersøke og opplyse klienten om mulighetene for dekning av omkostningene gjennom rettshjelpordningene, jfr. U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 8.