ADA-1997-40 (Aust-Agder krets mfl.)

Advokaten ble meddelt irettesettelse. Han hadde i strid med rettshjelploven § 3 annet ledd krevd betalt differansen mellom sin salærberegning og fylkesmannens bevilgning.