ADA-1997-D12 (Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 3.3.1.