ADA-1997-D56 (Disiplinærnemnden)

Advokaten plikter å informere klienten om muligheten for omkostningsdekning gjennom forsikringen, selv om han mener det ikke foreligger en tvist som er dekningsberettiget etter vilkårene. Nemnden var heller ikke enig med advokaten i at salæret i det foreliggende tilfelle ikke ville ha vært dekningsberettiget. Uttalt at når det er overveiende sannsynlig at rettshjelp ville ha blitt innvilget og advokaten unnlater å informere om muligheten for omkostningsdekning gjennom forsikringen, må advokaten bære konsekvensene av at forholdet ikke ble tatt opp med forsikringsselskapet. Advokatens salær ble etter dette redusert til forsikringens egenandel.