ADA-1998-D81 (Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 1.2.