ADA-1999-1A (Oppland krets mfl.)

Hvis rettshjelpbevilgningen er begrenset til et visst antall timer, er det anledning til å ta seg betalt av klienten i tillegg hvis denne ønsker bistand ut over det innvilgede timetall. Hvis derimot rettshjelpen er innvilget etter stykkprissatsen, er det ikke anledning til å ta seg betalt for de timer som overstiger stykkprisnormen, jfr. forskriftens § 5 annet ledd.