ADA-1999-D43 (Disiplinærnemnden)

I strid med god advokatskikk å frafalle egenandel ved rettshjelpforsikring uten selskapets samtykke.