ADA-2000-2 (Aust-Agder krets mfl.)

Advokaten ble meddelt irettesettelse. Det var i strid med god advokatskikk å sende regning etter daværende § 5 nr. 2 i stykkprisforskriften (7 x offentlig sats) når rettsrådet var kortere enn 2 timer. Uttalt at det burde ha vært åpenbart for advokaten at det ikke var grunnlag for å kreve salær etter stykkprisforskriften § 5 nr. 2. Påpekt at det er av stor viktighet at advokater opptrer lojalt og aktsomt i forhold til regelverket om fri rettshjelp/fritt rettsråd og at systemet med advokatens egen innvilgelse av fritt rettsråd er basert på myndighetenes tillit til advokatstanden.