ADA-2001-D22 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde opptrådt i strid med pkt. 3.4 ved ikke å ha undersøkt om og i hvilken grad rettshjelpdekning kunne oppnås. Salæret ble redusert til salær for innledende arbeid inntil spørsmålet om forsikringsdekning burde ha vært avklart. Klienten hadde presisert overfor advokaten at det var en betingelse for oppdraget at det forelå rettshjelpdekning.