ADA-2002-17 (Oslo krets)

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å undersøke om det var dekning under rettshjelpforsikringen. At dette ikke var gjort, måtte gå ut over advokaten. Salæret ble redusert til den egenandel som ville ha påløpt dersom rettshjelpdekning hadde blitt innvilget.