ADA-2002-D122 (Disiplinærnemnden)

Advokaten sendte regning til forsikringsselskapet under henvisning til rettshjelpforsikring uten klientens vitende. Dette var i strid med §§ 5-1 og 5-2 i regnskapsforskriften av 6.5.1999 nr. 544 og følgelig også med god advokatskikk. Advokaten hadde også ensidig ettergitt egenandelen uten å underrette forsikringsselskapet. Advokaten ble meddelt irettesettelse.