ADA-2002-D8 (Disiplinærnemnden)

Irettesettelse. I strid med god advokatskikk ikke å kreve inn egenandel ved rettshjelpforsikring. Totalsalær oppgitt overfor forsikringsselskapet var øket uten bakgrunn i timeliste. Salæret redusert til det som var i overensstemmelse med timelisten. Uttalt at skal ordningen med rettshjelpforsikring fungere tilfredsstillende, forutsetter det at advokaten oppfører seg lojalt og gir forsikringsselskapet fyldige opplysninger om grunnlaget for salærberegningen og fordelingen av dette mellom klient og forsikringsselskap.