ADA-2005-102 (Oslo krets)

Så lenge påstand står mot påstand har advokaten bevisbyrden og i utgangspunktet vil tvil om eller mangel på bevis være i advokatens disfavør. Advokatens veiledningsplikt om rettshjelpsordninger skal etter praksis tolkes strengt. Veiledningsplikten var ikke oppfylt og dette var i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 3.4. Advokaten må kunne informere konkret om rettshjelpsmulighetene i det enkelte tilfelle, og foreta de nødvendige undersøkelser i den anledning. Videre må advokaten også gi informasjon om kostnadsutviklingen.