ADA-2005-36 (Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser)

Advokaten hadde ikke brutt Regler for god advokatskikk ved at det gikk lang tid å videresende post til klienten, og heller ikke ved å ha kontakt med motpart. Uttalt at Regler om god advokatskikk pkt. 3.4 om plikt til å opplyse om rettshjelpsforsikring skal fortolkes strengt. Her kom rettshjelpsforsikring ikke til anvendelse, og advokaten hadde derfor ikke plikt til å undersøke/informere om ordningen.