ADA-2005-49 (Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland, Haugesund kretser)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 1.2.