ADA-2005-D41 (Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 3.3.1.