ADA-2006-11A (Hordaland og Sogn og Fjordane krets)

Advokaten lot det gå et år før han sendte klienten en betalingspåminnelse for restbeløpet på kr 35.939,18,- som ikke var blitt dekket av klientens rettshjelpforsikring. Med dette hadde ikke advokaten ivaretatt sin klients interesse i henhold til Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.2 og 3.4, da det nå var for sent for klienten å klage på manglende dekning under rettshjelpforsikringen. Dessuten var salæret for høyt da advokatens arbeid med saken var blitt uforholdsmessig omfattende og målrettet i forhold til klagers behov og ønsker da oppdraget ble mottatt. Arbeidet sto ikke i rimelig forhold til salæret da saken forble uløst. Salæret ble satt ned fra kr 101.984,- til kr 66.500,-.