ADA-2008-D23 (Disiplinærnemnden)

Salæret ble redusert fordi advokaten ikke hadde informert om muligheter for fri rettshjelp, jfr. Regler for god advokatskikk pkt. 3.4. At det skulle foreligge en avtale om at utestående salær skulle avregnes mot en eventuell erstatningsutbetaling kunne ikke dokumenteres og dette måtte gå ut over advokaten. Advokaten ble også pålagt å betale klagers saksomkostninger for nemnden.