ADA-2009-16 (Østfold og Follo, Romerike og Hedemark kretser)

Advokaten bisto klager i forbindelse med mangler ved en boligeiendom, og i en grensetvist. Disiplinærutvalget fant at advokaten på en bedre måte burde fulgt opp klagers sak fortløpende, i stedet for i perioder å legge denne til side og overlate fremdriften til egen klient. Etter en helhetsvurdering kom utvalget til at advokaten hadde opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.1.2. Advokaten hadde ikke undersøkt om det forelå dekning av salær gjennom rettshjelpforsikringen. Dette utgjorde etter utvalgets oppfatning et brudd på Regler for god advokatskikk punkt 3.4. Utvalget mente at salæret på kr 39.650,- ekskl. mva. måtte reduseres til forsikringens egenandel på kr 11.130,- ekskl. mva, da det var overveiende sannsynlig at salærkravet ville ha blitt innvilget under forsikringen dersom det hadde blitt søkt.