ADA-2009-22B (Hordaland og Sogn og Fjordane krets)

Disiplinærutvalget bemerket at det ikke kan ta stilling til et eventuelt erstatningsansvar for klagers økonomiske tap, og at dette eventuelt må fremmes for de alminnelige domstoler. Videre kom utvalget til at advokaten har handlet i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.1.2 gjennom at han ikke har fulgt opp de relevante frister, slik at klientens sak ble avvist fra behandling. Disiplinærutvalget konstaterte også at advokaten har brutt punkt 3.4 om plikt til å opplyse klienten om eksisterende muligheter for offentlig rettshjelp og rettshjelpsforsikring. Av de 17.25 timene som advokaten har fakturert klager, fant utvalget at kun 10 av disse står i rimelig forhold til sakens omfang. Siden utvalget fant at advokaten hadde brutt punkt 3.4, satt utvalget salæret ytterligere ned til det som tilsvarer egenandelen på forsikringen.