ADA-2010-36A(Disiplinærutvalget for Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark kretser)

Klager tok kontakt med innklagede for å få hjelp med oppgjør etter samlivsbrudd. Klager dokumenterte at hun var uføretrygdet slik at hun inntektsmessig fylte vilkårene for fri rettshjelp. Senere viste det seg at klager ikke oppfylte vilkårene for fri rettshjelp. Da hadde advokaten allerede igangsatt arbeidet med saken. Utvalget var av den oppfatning at innklagede burde ha undersøkt om klager fylte vilkårene for fri rettshjelp og forsikret seg om hun uansett ønsket hans bistand. Utvalget kom til at innklagede hadde handlet i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.4. Da advokaten ble informert om at klager kom til å klage han inn for Den norske Advokatforening, truet han med å politianmelde klager. Utvalget kom til at uttalelsen var i strid med Regler for god advokatskikk punkt 1.3. Innklagede kunne etter dette ikke ta seg betalt av klager.