ADA-2013-D207 (Disiplinærnemnden)

Advokaten fortalte klager at hun mest sannsynlig ikke hadde krav på fri rettshjelp og at han ikke ville påta seg oppdraget dersom klager ønsket å forfølge mulighetene for dette. Disiplinærnemnden kom til at det var adgang til å stille et slikt vilkår. Derimot skulle advokaten etter Regler for god advokatskikk pkt 3.4 selv foretatt nødvendige undersøkelser og kontrollert de opplysninger som ble gitt av klienten. Advokaten måtte bære det økonomiske tapet og salæret ble satt til kr 0,-.