ADA-2014-D134 (Disiplinærnemnden)

Klager anførte at advokatens manglende opplysning om at pasientombudet tilbyr gratis juridisk bistand til den som vil klage til Pasientskadenemnden utgjorde brudd på de advokatetiske reglene. Disiplinærnemnden uttalte at de ikke anser slike tjenester som generelle bistandsordninger og at en advokat ikke er pliktig til å opplyse om dette ex officio. Advokaten handlet ikke i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.4 og ble frifunnet.