U bind VI (Disiplinærnemnda 1992) s. 317

Lagt til grunn at det er advokatens risiko å påbegynne en sak før søknaden om fritt rettsråd er avklart. I tilfelle dette skal unngås, må advokaten på forhånd forsikre seg om at klienten er innforstått med å betale salæret selv dersom søknaden avslås. Eventuelle uklarheter på dette punkt må bæres av advokaten.