U bind VI (Møre og Romsdal krets mfl. 1992) s. 364

Ansett å være i strid med god advokatskikk ikke å underrette klienten om avslag på søknad om fri rettshjelp. Klageadgangen ble derved avskåret.