U bind VI (Oslo krets 1991) s. 163

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å ha gitt riktig informasjon om maksimumsbeløpet under rettshjelpforsikringen. Forholdet fikk ikke konsekvenser for salærberegningen.