U bind VI (Oslo krets 1992) s. 384

Advokat hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å ha undersøkt om klienten hadde dekning under rettshjelpforsikringen. Uttalt at det er advokaten som har det primære ansvaret for å klarlegge dette, selv om klienten selv ikke tar opp spørsmålet.