U bind VI (Oslo krets 1993) s. 532

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å informere om muligheten for dekning av salær over rettshjelpforsikringen. Han ble ikke hørt med at klienten hadde vært advokat og selv burde ha tenkt på dette.