U bind VI (Oslo krets 1993) s. 662

Da klienten befant seg i grenseland med hensyn til inntekts- og formuesgrensen for å få fri rettshjelp, var det grunn til å søke. Uttalt at når det er en rimelig god mulighet for å få innvilget fri rettshjelp, er det i strid med god advokatskikk ikke å søke.