U bind VII ( Disiplinærnemnda 1996) s. 478

Uttalt som en generell bemerkning at dersom klienten har fri rettshjelp for det vesentlige av den bistand som ytes, må advokaten være påpasselig med å understreke overfor klienten hvilke oppgaver som faller utenfor rettshjelpdekningen. Er det den minste fare for at klienten kan tro at den frie rettshjelp favner videre enn det den faktisk gjør, må advokaten uttrykkelig presisere at dekning ikke kan påregnes. Hvis dette ikke er gjort, må advokaten bære risikoen for mulige misforståelser. Advokaten hadde som følge av dette ikke krav på salær fra klienten.