U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 49

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å ha klarlagt om klienten hadde rettshjelpforsikring. Advokaten ble ikke hørt med at klienten skulle ha uttalt at forsikringen var gått ut. Uttalt at advokaten er den sakkyndige, som må ha plikt til å undersøke om de konklusjoner klienten selv trekker med hensyn til rettshjelpdekning, er korrekte.