U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 64

Ansett i strid med god advokatskikk at advokaten ikke innen rimelig tid etter at søknaden om fritt rettsråd var undertegnet av klienten, sendte denne til fylkesmannen. Det ble tillagt vekt at dersom det på et tidligere tidspunkt var blitt avklart at fritt rettsråd ikke ble gitt, kunne klienten ha begrenset advokatens arbeid ved å søke hjelp annet sted. Da eventuell innvilgelse av fritt rettsråd ville bero på unntaksregelen, hadde advokaten all oppfordring til å få spørsmålet avklart så fort som mulig.