U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 8

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å orientere klienten om muligheten for dekning under rettshjelpforsikring. At dette skjedde før vedtakelsen av bestemmelsen i Regler for god advokatskikk pkt. 3.4, var uten betydning da det tidligere var lagt til grunn at en slik plikt som omhandlet i pkt. 3.4, eksisterte i kraft av uskrevne regler og at brudd på denne var i strid med god advokatskikk.