U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 237

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke omgående å ha innhentet ligningsattest til bruk for fylkesmannen.