U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 245

Fastslått at plikten etter pkt. 3.4 til å opplyse klienten om eksisterende muligheter for offentlig rettshjelp og rettshjelpforsikring også omfatter muligheten for å bli oppnevnt som forsvarer på det offentliges bekostning i en straffesak, forutsatt at det fremstår som noenlunde realistisk at søknaden vil bli innvilget. Unnlatelsen av å søke medførte at advokaten ikke hadde krav på salær fra klienten.