U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 261

Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å ha søkt om fritt rettsråd. Klienten var blitt bedt om å innhente nødvendige opplysninger for søknaden både under oppdraget og i ettertid uten at anmodningen var blitt etterkommet.