U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 284

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å opplyse at bistand ikke var dekket av fri rettshjelp. Advokaten måtte forstå at klienten som tidligere hadde fått fri rettshjelp, trodde at det var slik dekning. Salær på kr 70.000,- ble nedsatt til kr 35.000,-.