U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 286

Det er ikke tilstrekkelig at advokaten ber klienten selv undersøke om det er dekning under rettshjelpforsikringen. Advokaten plikter selv å orientere klienten om de eksisterende muligheter og følge opp overfor selskapet innen ett-årsfristen.