U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 349

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å undersøke muligheten for rettshjelpdekning selv om klienten selv hadde opplyst å ha gjort dette med negativt resultat. Uttalt at etter pkt. 3.4 plikter advokaten å opplyse sin klient om eksisterende muligheter for rettshjelpforsikring. Disiplinærmyndighetene har tolket dette strengt og lagt til grunn at advokaten også plikter å bistå klienten på en slik måte at klienten oppnår den hjelp som er mulig.