U bind VII (Disiplinærnemnda 1996) s. 449

I rettssak som endte med forlik, hadde advokaten beregnet kr 20.000,- i salær i tillegg til det som ble dekket av den offentlige rettshjelpordning. Uttalt at forbudet mot tilleggssalær i rettshjelploven § 3 annet ledd gjelder det arbeid som rettshjelpen dekker. For arbeid som ikke betales av det offentlige, kan advokaten beregne seg salær på vanlig måte. Advokatens tilleggssalær var ikke omfattet av rettshjelploven § 3 annet ledd da det dreide seg om arbeid forut for stevning og i forbindelse med forliksforhandlingene.