U bind VII (Disiplinærnemnda 1996) s. 453

Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å ha klarlagt på forhånd om bistand skulle gis uavhengig av om fri rettshjelp ble innvilget, men advokaten hadde ikke krav på salær for arbeidet. Uttalt at advokaten må sørge for at det blir avklart på forhånd om klienten vil at arbeidet med saken skal igangsettes før spørsmålet om fri rettshjelp er avklart. Advokaten bør dessuten sørge for at det partene er blitt enige om, kommer skriftlig til uttrykk.